La transformació i els avenços de la fusteria

dc., 3 de de febrer de 2021
La transformació i els avenços que s’han produït en el món de la fusteria han estat molt importants en les últimes dècades, cosa que ha fet que els fusters hagin hagut d’adaptar-se als canvis i en certa manera hagin innovat en els seus mètodes de treball.

Una fusteria dels anys 80 o dels anys 90 difícilment tenía accés a maquinaria elèctrica que permetés automatitzar tasques i industrialitzar treballs. En aquest sentit, la professió de fuster es centrava en treballs manuals sobre tot tipus de fusta, utilitzant eines que facilitessin tot tipus de treball.

El clàssic fuster del poble o del barri s’encarregava de construir portes i muntar-les, col·locar jocs complets de finestres i persianes, taules, cadires, armaris a mida o el que fes falta. Era una professió molt polivalent i molt completa que amb el pas dels anys la industrialització i la maquinaria elèctrica ha tendit a especialitzar en certs treballs.

Automatització de processos de fusteria

Amb l’arribada de màquines industrials que permetien automatitzar processos, les fusteries van fer un pas endavant en la realització de la seva feina. Podien entregar treballs als clients d’una forma molt més ràpida i a menor cost.

Màquines específiques com la de control numèric permeten crear pràcticament qualsevol forma o estructura que siguem capaços de dissenyar amb el programa informàtic corresponent.

Aquest camí cap a la indústria automatitzada de la fusteria va permetre als fusters agilitzar la seva feina, però també van aparèixer nous models de negoci que tendeixen a especialitzar els treballs que realitzen les fusteries.

L’especialització en els treballs de fusteria

Tal i com hem comentat anteriorment, la fusteria o els fusters dels anys 80 feien tota mena de treballs amb fusta, tant exterior com interior. Pero el pas dels anys, l’evolució tecnològica i els avenços en el sector han fet que a dia d’avui molts fusters hagin tendit a especialitzar-se.

En trobem un exemple en els casos de fusteries d’alumini o fusteries de pvc, que s’encarreguen exclusivament de fusteria exterior del material corresponent. Un altre exemple podria ser clarament una empresa que es dediqui a la col·locació de parquet. A dia d’avui pràcticament no hi ha cap fusteria petita o mitjana que fabriqui el seu propi parquet, sino que es compra directament el material al distribuidor i el fuster el col·loca.

Un altre de tants exemples més podrien ser els muntadors de cuines, que es dediquen exclusivament al muntatge de les mateixes, acostumant a encarregar tot el procés de fabricació i acabats a una gran empresa especialitzada en cuines.

Malgrat tots els avenços en el sector i l'especialització a la que s’han sotmés alguns professionals a nivell d’indústria, el que sí que queda clar és que estem immersos en una revolució digital sense precedents que fa que qualsevol negoci o empresa per molt tradicional que sigui, es vegui obligada a digitalitzar-se per poder avançar i així adaptar-se als nous temps.

La digitalització de les fusteries

El món de la fusteria i dels fusters és un món molt tradicional que s’ha anat adaptant als canvis que ha hagut amb el pas del temps, i actualment s’està transformant digitalment per adaptar-se al món que vivim.

Per donar un cop de mà a les fusteries i als fusters neix la plataforma Fusteries.cat, un portal de referència de les Fusteries de Catalunya on es pot trobar la fusteria ideal per a qualsevol servei que necessitem.

Amb aquesta iniciativa es pretén ajudar a digitalitzar un sector que a vegades potser està una mica lluny dels nous avenços tecnològics, i que amb la col·laboració d’aquesta eina digital segur que cada fusteria podrà gaudir de la visibilitat online que es mereix.