Fusteria exterior

La fusteria exterior s’encarrega del tancament de portes i finestres. Troba els millors especialistes en fusteria exterior prop de la teva localitat.

La fusteria exterior és aquella que s’encarrega del tancament de portes i finestres, tenint com a objectiu principal garantir una bona il·luminació natural, una ventilació adient a l’interior de l’edifici i un bon aïllament acústic.

Els principals materials per realitzar qualsevol tipus de fusteria exterior solen ser fusta, alumini i PVC. Cadascun d’ells té unes característiques pròpies, generalment basades en l’aïllament, que fa que sigui més adient un o altre segons la funció que hagin de realitzar.

Per exemple, la fusta i el PVC son aïllants naturals, per tant, per garantir una bona temperatura no és necessari afegir molts més components. En canvi, si volem colocar una finestra d’alumini, necessitarem uns petits separadors aïllants que evitin que la part exterior de la finestra entri en contacte amb l’interior.

Sigui quin sigui el material que utilitzem per a la nostra fusteria exterior, és important conèixer tant els seus avantatges com els seus inconvenients:App SendGift


Fusteria exterior de Fusta

És el material més sostenible a utilitzar en fusteria exterior, a més, tal y com hem comentat, és aïllant per naturalesa, el que garanteix un alt aïllament tèrmic en les superfícies que estiguin protegint.

Per contra, el manteniment d’un exterior de fusta pot ser molt laboriós i és algo que hem de tenir en compte si ens decantem per aquest material. Degut a això, en els últims anys son molts qui han decidit afegir una capa de PVC a la part més exterior, per sobre de la fusta, de tal manera que així la protegeixi i el manteniment no sigui tan difícil de dur a terme.

App SendGift


Fusteria exterior d'Alumini

L’alumini és probablement el material més resistent i té un fàcil manteniment, per això és el més utilitzat en molts casos. Ara bé, hi ha molts tipus d’aluminis i hem d’escollir bé el que tingui les característiques adequades segons les condicions climàtiques que haurà de suportar. En aquest sentit és molt important fixar-se en el gruix del material per saber quantes capes d’aïllament tèrmic porta incorporat. Pel que fa a colors i textures, la gran varietat existent farà que pràcticament puguis escollir el què més t’agradi.

App SendGift


Fusteria exterior de PVC

Igual que la fusta, el PVC és un molt bon aïllant tèrmic i a l’hora d’escollir com quedarà millor estèticament, hi ha moltes possibilitats amb diferents colors i textures. Pot utilitzar-se per cobrir altres materials en la part més exterior, encara que a nivell estètic no tothom el prefereix el abans que la fusta o l’alumini.

Estás buscant una fusteria per fer alguna reforma?

Fusteries.cat és la plataforma digital de referència del sector. Podràs buscar la fusteria que millor s’adapti al que necessites, informar-te dels serveis que ofereixen i fins i tot contactar amb ells demanant un pressupost.


Troba ara la teva fusteria ideal